ระบบออนกริด ขนาด 5 กิโลวัตต์

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในเขตดินแดง เลือกใช้อีฟโซลาร์ ระบบออนกริด ขนาด 5 กิโลวัตต์ เช่นกัน