ระบบออนกริดขนาด3กิโลวัตต์

ระบบออนกริดขนาด3กิโลวัตต์ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ติดตั้งบนหลังคากระเบื้องซีแพค