ระบบออนกริด 3 กิโลวัตต์

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในจังหวัด ศรีสะเกษ เลือกใช้ระบบออนกริด 3 กิโลวัตต์กับทางอีฟเช่นกัน