สถาบันการศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร

ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริดขนาด 37kw