ออฟฟิศสำนักงานติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปขนาด 10 กิโลวัตต์

ตำแหน่งการวางแผงโซล่าราเซลล์หันไปทางทิศใต้เอียงทำมุมรับแสงแดดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตออกมามากกว่า 50 หน่วยต่อวันในวันที่แสงแดดดี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยเดือนละ6,000บาท คืนทุนภายในระยะเวลา5-6ปีเท่านั้น