ระบบโซล่ารูฟท็อป 5 กิโลวัตต์

บ้านลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ เลือกใช้ระบบโซล่ารูฟท็อป 5 กิโลวัตต์จากทางอีฟโซลาร์เช่นกัน.