ออนกริด 5 กิโลวัตต์

ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก จังหวัดแพร่ ก็เลือกใช้ระบบ โซลาร์รูฟท็อป ออนกริด 5 กิโลวัตต์ จากทางอีฟโซลาร์