ระบบออนกริดขนาด 10 กิโลวัตต์

อพาทเมนท์ เขตศรีนครินทร์ กับระบบออนกริดขนาด 10 กิโลวัตต์ ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น