ลูกค้าต่างชาติก็ยังมั่นใจกับโซล่าร์รูฟท็อปของอีฟ สินค้าแบรนด์คนไทย

“ลูกค้าต่างชาติก็ยังมั่นใจกับโซล่าร์รูฟท็อปของอีฟ สินค้าแบรนด์คนไทย แต่คุณภาพระดับสากล บ้านหลังสวยกับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ใช้หลังคาโรงควบคุมระบบชลประทานซึ่งเป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยขายึดพิเศษตามประเภทหลังคา ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกเชื่อมต่อไปยังระบบไฟฟ้าหลักของบ้านเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตอนกลางวันอีกด้วย”