ระบบออนกริดขนาด 20 กิโลวัตต์

ระบบออนกริดขนาด 20 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนพื้นปูนดาดฟ้าหลังคาบ้านสไตล์โมเดิร์น แผงโซล่าร์เซลล์ยึดด้วยขายึดปรับองศาเพื่อปรับตั้งองศาการรับแสงแดดให้เต็มประสิทธิภาพ