ออนกริด 5 กิโลวัตต์

อาคารพาณิชย์ ในเขตปากน้ำ เลือกใช้อีฟโซลาร์รูฟท็อป ออนกริด 5 กิโลวัตต์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า