EVE Solar Mounting

Last updated: 2021-03-18  |  1397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

EVE Solar Mounting

อุปกรณ์ยึดหลังคาประเภทต่างๆ รับประกัน 12 ปี


ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคาเมทัลชีท
 • การยึดรูตำแหน่งเดิมบนเมทัลชีท
 • องศาของหลังคาสูงสุด 45° 
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 88 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคาเมทัลชีท
 • การยึดหนีบเข้ากับสันลอน
 • แผ่นเมทัลชีทต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.42 มิลลิเมตร
 • องศาของหลังคาสูงสุด 45° 
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 88 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคาเมทัลชีท
 • การยึดหนีบเข้ากับสันลอน โดยไม่ใช้ราง
 • แผ่นเมทัลชีทต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.42 มิลลิเมตร
 • องศาของหลังคาสูงสุด 20° 
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 60 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคากระเบื้อง
 • การยึดสอดตัวยึดเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง
 • องศาของหลังคาสูงสุด 45° 
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 88 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคาเมทัลชีท
 • ปรับมุมเอียงได้ 10°, 15°, 20°, 30° 
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 60 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคาเมทัลชีท
 • ปรับมุมเอียงได้ 10-15°, 15-30°,  30-60° 
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 60 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หลังคาพื้นปูนเรียบ
 • ปรับมุมเอียงได้ 5°, 10°
 • ระยะห่างระหว่างแถว ไม่น้อยกว่า 40  เซ็นติเมตร
 • ทนแรงลมได้สูงสุด 60 เมตร/วินาที
 • วัสดุทำจาก Anodized aluminum 6005 T5  Stainless Steel 304

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง