EVE SOLAR ROOFTOP SYSTEM

Last updated: 2021-03-18  |  5041 จำนวนผู้เข้าชม  | 

EVE SOLAR ROOFTOP SYSTEM

SOLAR POWER

Solar Power

Solar Power

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Power) ไม่ว่าจะติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) หรือ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าโดยแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ต่างก็ทำงานบนหลักการเดียวกัน คือ แผงโซล่าร์เซลล์ (Solar Panel) จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เรียกปฏิกิริยานี้ว่า Photovoltaic Effect ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หรือ เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ จากนั้นก็สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของบ้านได้

 

Solar Rooftop : On Grid System

ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคา โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  เรียกอีกอย่างว่า ระบบออนกริด (On-grid System)

ระบบออนกริดเป็นระบบผลิตไฟฟ้า ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ระบบออนกริดจะเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตเหลือจากการใช้ในแต่ละวัน สามารถขายคืนให้กับทางภาครัฐได้ เป็นระบบที่นิยมใช้ที่สุด ทั้งบ้านและภาคธุรกิจ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะเน้นการใช้งานจริงในตอนกลางวัน และ ตอนกลางคืนสลับไปใช้ไฟปกติ ซึ่งปัจจุบันเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง ระบบโซล่าร์รูฟท็อป เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง แบตเตอรี่ หรือ เปลื่ยนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ระบบออนกริดติดตั้งถาวร อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 25 ปี โดยที่ระบบมีความทนทาน และมีขนาดกำลังผลิต(KW) ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน ระบบออนกริดจะไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้ามาจากสายส่ง ในกรณีที่การไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟ เพื่อซ่อมบำรุง ถ้าระบบออนกริดยังจ่ายไฟฟ้าอยู่ ไฟฟ้าจะย้อนเข้าสู่สายส่ง ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานได้ ระบบออนกริดที่ดีจึงต้องมีอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับสายส่ง เรียกว่า ZERO EXPORT 

 Solar Rooftop : OFF Grid System

ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคา โดยใช้แบตเตอรี่ แต่ไม่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า  เรียกระบบนี้ว่า ระบบออฟกริด (Off-grid System)

ระบบโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรรี่สำรอง (Off grid)
เป็นระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับสายของการไฟฟ้าฯ โดยโซล่าร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัว Charge controller เพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ในช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอ กระแสไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ inverter แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และส่วนที่ผลิตเกินออกมาจะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืนระบบก็จะใช้กระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการใช้เพื่อสำรองไฟไว้ใช้เมื่อยามที่ไฟฟ้าดับ เป็นต้น ระบบออฟกริดต้องการ การคำนวณที่ถูกต้องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้านเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในประจำวันหรือแม้แต่ในฤดูที่มีแสงแดดน้อย ราคาของแบตเตอรี่และ ออฟกริดอินเวอร์เตอร์แพงกว่า ระบบออนกริดอยู่มาก ดังนั้นระบบออฟกริดจึงนิยมใช้ในพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ระบบออฟกริดส่วนใหญ่จะใช้ควบคู่กับเครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ ฝนตก ท้องฟ้ามืดครึ้ม หรือ มีเมฆ มีฝุ่น มีหมอก 

Solar Rooftop : Hybrid System

ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคา โดยใช้แบตเตอรี่ และเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า  เรียกระบบนี้ว่า ระบบไฮบริด (Off-grid System)

ระบบที่นำเอาระบบออนกริดและออฟกริดมารวมกัน (Hybrid)

คือจะมีระบบแบตเตอรี่ มาสำรองพลังงาน หลักการทำงานคือเมื่อแผงโซล่าร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งต่อมายัง ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าฯ และอีกขั้วหนึ่งก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ และอีกขั้วหนึ่งก็ต่อไฟฟ้าไปใช้งานต่างๆ เวลาที่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเกินจากปริมาณใช้งานภายในบ้าน กระแสไฟฟ้าจากระบบจะถูกนำไปเก็บไว้แบตเตอรี่จนแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าจนเต็มความจุก็จะหยุด และจะจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านอีกครั้ง อาจจะเป็นตอนกลางคืนที่ปกติแล้วค่าไฟฟ้าจะแพงกว่าตอนกลางวัน และเป็นระบบ ไฮบริด เป็นระบบที่มีราคาแพงที่สุด ยังไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง