ระบบออนเกริด 5 กิโลวัตต์

ร้านการไฟฟ้าในเขตพระโขนง ก็เลือกใช้ระบบออนเกริด 5 กิโลวัตต์กับทางอีฟโซลาร์เพื่อประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนเช่นกัน