ออนกริด 5 กิโลวัตต์

บริษัท สยามไม้ไทยเดคคอร์และบุตร จังหวัดปทุมธานี เลือกใช้ระบบโซลาร์รูฟท็อป ออนกริด 5 กิโลวัตต์กับทางเราเพื่อลดค่าไฟฟ้าเช่นกัน