ระบบออนกริด 10 KW

ลูกค้าจากจังหวัดสุพรรณบุรี กำลังทำร้านใหม่ก็เลือกใช้ ระบบออนกริด 10 KW เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ากับทางเราเช่นกัน