ระบบออนกริดขนาด 10 กิโลวัตต์

อพาทเมนท์ เขตลาดพร้าว กับระบบออนกริดขนาด 10 กิโลวัตต์ ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลกำไร