ระบบออนกริดขนาด 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส

ระบบออนกริดขนาด 5 กิโลวัตต์ 3 เฟส ร้านสหกรณ์ร้านค้า จังหวัดสุรินทร์ หลังคา Shingle roof ก็สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยอุปกรณ์ยึดแผงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ